klubblogga  
  
  

NORBERGS LOKALA KENNELKLUBB 

inbjuder  till 

INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Vid Klubbstugan i Klackberg 

Lördag den 25 augusti 

Domare: 
Susanne Swedjebrink 
Grupp1, 2, 3, 9 och 10 

Eva Jönsson
Grupp 4, 5, 6, 7 och 8 

Res. för ev. domarändringar
 

Klasser: Valpar 4-12 mån. vuxen från 1 år,  veteraner från 8 år. 

Anm. avg: 190 kr, insättes  på bg 5209-9728.
Anmälan skickas till: Thomas Dömstedt Kopparvägen 4,  738 50 Norberg. 
Använd SKKs anmälningsblankett , liknande
eller 

Anmäl här! 

OBSERVERA!

Sista anm./bet. dag: Anmälningstiden förlängd till 11/8. Info: Thomas 070 212 01 66

 Servering

 

VÄLKOMNA!!!