‼️RESTRIKTIONER ANGÅENDE SVINPESTEN‼️

 

I samtal med Jordbruksverket har följande information framkommit:

* Inga lösa hundar på klubbområdet, gäller även alla planer!
Det betyder alltså att all träning måste ske med koppel.

* Ingen rastning i skogen överhuvudtaget

* Alla hundar ska vara kopplade

 Vi ligger i ett rött område, vilket belägger oss med restriktioner.

Hoppas på förståelse och att vi alla respekterar dessa restriktioner!

 

/Styrelsen, Norbergs lokala kennelklubb